Thông báo trạng thái vận đơn

Hệ thống cho phép bạn cấu hình gửi Email tự động đến người nhận hàng khi trạng thái vận đơn đang được xử lý theo từng giai đoạn. Chẳng hạn gửi Email đến người nhận khi trạng thái giao hàng thành công.

Xem chi tiết

Tích hợp gửi Email

Tích hợp gửi Email thông qua Amazon hay SMTP của Google để giúp bạn tiết kiệm chi phí, quảng bá sản phẩm, thương hiệu đến khách hàng. Tăng lượng khách hàng cũng như tăng doanh số cho công ty bạn.

Xem chi tiết