Danh sách vận đơn

Là nơi tập hợp tất cả các đơn hàng cần phải giao đến người nhận của công ty bạn. Với danh sách này bạn có thể lọc và tìm kiếm thông tin vận đơn một cách nhanh chóng, đồng thời thể hiện được số tiền COD cần phải thu, theo dõi được trạng thái, tiến trình giao hàng của từng vận đơn là đang giao hàng hay đã giao thành công.

Xem chi tiết

Tạo vận đơn mới

Với giao diện tạo vận đơn thân thiện dễ thao tác và cung cấp đầy đủ các trường thông tin hỗ trợ cho việc tạo vận đơn diễn ra nhanh chóng, tiết kiệm thời gian như hỗ trợ tìm kiếm địa chỉ giao hàng thông minh khi bạn nhập thông tin vào để đảm bảo thông tin luôn chính xác cùng với trạng thái tương ứng cho từng vận đơn.

Xem chi tiết

Sắp xếp lượt giao hàng

Bạn có thể sắp xếp thay đổi thứ tự các vận đơn cần giao trong một lượt giao hàng để tối ưu quá trình giao hàng, tiết kiệm thời gian và chi phí vì trong một lượt giao hàng bạn có thể gán nhiều vận đơn cần giao. Ngoài ra hệ thống cho phép bạn lên kế hoạch và chọn cùng lúc nhiều vận đơn để gán vào một lượt giao hàng đã có hoặc tạo mới cho một nhân viên giao hàng.

Xem chi tiết

Theo dõi lượt giao hàng

Bạn có thể truy cập hệ thống bất cứ nơi đâu và bất cứ thời gian nào để có thể theo dõi quá trình giao hàng của tất cả hoặc từng nhân viên giao hàng và xem họ đang giao hàng ở vị trí nào trên đường giao. Bên cạnh đó bạn cũng xem được những vận đơn hàng nào chưa giao, đã giao thành công hoặc đã giao hàng đến nơi nhưng thấy bại với lý do tương ứng. Với hệ thống định vị trí thông minh bạn có thể dựa vào đó để sắp xếp và tối ưu quá trình giao hàng.

Xem chi tiết

Thống kê, báo cáo

Nhanh chóng xem được thông tin tổng quan về tình hình kinh doanh, vận hành của doanh nghiệp bạn. Đồng thời phát hiện được những xu hướng trong các biểu đồ đa chiều về vận hành giao hàng.