Quản lý shipper

Quản lý thông tin tài khoản của nhân viên giao hàng như Tên, email, số điện thoại, thông tin đăng nhập, thông tin khu vực làm việc, trạng thái làm việc của từng shipper để bạn có thể phân bổ sắp xếp công việc tương ứng. Ngoài ra tính năng còn hỗ trợ bạn lọc và tìm kiếm thông tin shipper một cách nhanh chóng và chính xác.

Xem chi tiết

Theo dõi realtime

Bạn có thể theo dõi được quá trình làm việc, giao hàng của từng shipper thông qua trạng thái ONLINE hay OFFLINE và họ đang ở vị trí nào trên đường giao hàng theo thời gian thực thông qua định vị trên Google map.

Xem chi tiết

Quản lý phương tiện

Quản lý phương tiện giúp cho bạn nắm rõ tình hình hơn về người giao hàng và lộ trình giao hàng. Bạn sẽ biết được nhân viên giao hàng của mình đang sử dụng phương tiện gì để giao hàng từ đó bạn có thể sắp xếp và phân bổ loại hàng hóa cần giao cho phù hợp.

Xem chi tiết

Quản lý nhân viên điều phối

Quản lý thông tin tài khoản của nhân viên trong công ty như Họ tên, Email, Số điện thoại, chức vụ và tài khoản đăng nhập vào hệ thống. Bên cạnh đó hệ thống còn có chức năng phân quyền truy cập mạnh mẽ cho từng nhân viên để họ thao tác trong đúng phạm vi quyền được cấp phép.

Xem chi tiết