Theo dõi Shipper

Ở bài viết trước Movecrop hướng dẫn bạn lên kế hoạch giao hàng và theo dõi hành trình. Trong bài viết này Movecrop sẽ hướng dẫn bạn theo dõi quá trình di chuyển của tất cả shipper đang làm  việc.

Để theo dõi shipper từ thanh menu Giao hàng ---->Dashboard ---->Tab Shipper

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây:

Ở màn hình này bạn theo dõi được nhân viên nào đang làm việc hoặc đang nghỉ ngơi dựa vào trạng thái Online / Offline của shipper.

Màn hình này sẽ thể hiện sự di chuyển của các shipper trên bản đồ và lượt giao hàng mà họ đang phụ trách bằng cách nhấn vào hình của nhân viên shipper đó.