1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Quản lý vận đơn
  4. Thêm và cập nhật vận đơn

Thêm và cập nhật vận đơn

Ở bài viết trước Movecrop hướng dẫn bạn quản lý thông tin bưu cục và loại dịch vụ. Trong bài viết này Movecrop sẽ hướng dẫn bạn tạo mới một vận đơn cần giao trong hệ thống

Để tạo mới một vận đơn từ thanh menu Giao hàng ---->Vận đơn ---->Tạo vận đơn

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây:

Nhập đầy đủ các thông tin cho các ô ở màn hình trên và nhấn Lưu  để hoàn tất việc tạo.

Sau khi tạo thành công hệ thống sẽ tự động tạo mã vận đơn cho đơn hàng cần giao. 

Bạn có thể cập nhật thông tin 1 vận đơn bằng cách nhấn vào Sửa ờ ngoài danh sách vận đơn.

 

Các bài viết liên quan (1)