Thêm và cập nhật thông tin phương tiện

Ở bài viết trước Movecrop hướng dẫn bạn quản lý thông tin của người giao hàng - Shipper. Trong bài viết này Movecrop sẽ hướng dẫn bạn thêm mới một phương tiện giao hàng cho tài xế trong công ty bạn.

Để thêm mới phương tiện từ thanh menu Cài đặt----> Shipper ----> Quản lý phương tiện ----> Thêm phương tiện

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây:

Lưu ý:

Ở ô Mã số đăng ký chính là mã số xe (biển số xe) nếu bạn muốn nhập xuống dòng như bản số thực thì bạn dùng ký tự " | " trên bàn phím. Chẳng hạn như:  59 - E1 | 456.78

Nhập đầy đủ các thông tin về phương tiện cần quản lý ở màn hình trên và nhấn Thêm để hoàn tất quá trình thêm mới.

Nếu bạn muốn cập nhật thông tin phương tiện thì từ danh sách quản lý phương tiện bạn nhấn vào Sửa hệ thống sẽ mở màn hình thông tin phương tiện đó lên và bạn có thể cập nhật lại.

Các bài viết liên quan (1)