Quản lý danh mục tin tức

Ở bài viết trước Movecrop đã hướng dẫn bạn quản lý nhân viên và phân quyền. Trong bài viết này Movecrop hướng dẫn bạn quản lý danh mục tin tức của website.

Để quản lý danh mục tin tức từ thanh menu Portal----> Tin tức----> Quản lý danh mục

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây:

Ở màn hình này bạn có thể thêm mới một danh mục tin tức bằng cách nhấn vào Thêm danh mục

Sau khi nhập các thông tin Tên danh mục, hình cover. Nhấn Thêm để lưu lại.