Lên kế hoạch giao hàng

Ở bài viết trước Movecrop hướng dẫn bạn quản lý thông tin lượt giao hàng và vận đơn. Trong bài viết này Movecrop sẽ hướng dẫn bạn lên kế hoạch giao hàng tối ưu nhất cho công ty.

Để xem danh sách kế hoạch giao hàng từ thanh menu Giao hàng ---->Dashboard ---->Lên kế hoạch

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây:

Ở màn hình trên hệ thống sẽ hiển thị tất cả các vận đơn ở trạng thái Mới để bạn có thể theo dõi và gán lượt lượt giao hàng cho các vận đơn này.

 

Bạn có thể sử dụng công cụ lọc để lọc nhanh chóng các vận đơn theo một số điều kiện mà hệ thống hỗ trợ. Chẳng hạn ở đây bạn đang lọc theo Bưu cục.

 

Bạn có tạo mới 1 vận đơn ngay trên màn hình này bằng cách nhấn vào Tạo vận đơn ở góc trên bên phải. 

Hoặc bạn có thể gán những vận đơn đã có vào một lượt giao hàng đã tạo trước đó hoặc bạn có thể tạo lượt giao hàng mới như sau:

Bước 1: Chọn các vận đơn cần gán vào lượt giao hàng (bạn có thể lọc trước khi chọn) hệ thống sẽ hiển thi màn hình gán lượt giao hàng như dưới đây:

 

Bước 2:

  • Tạo mới lượt giao hàng và gán các vận đơn vừa chọn vào lượt giao mới sẽ tạo.

Nhấn Lưu để hoàn tất.

Lưu ý:

Tất cả các vận đơn được chọn và gán vào lượt giao hàng sẽ tạo mới phải cùng chung một bưu cục thì mới có thể Lưu thành công.

Ví dụ như ở màn hình trên 3 vận đơn bạn vừa chọn có cả bưu cục Đà Nẵng và bưu cục Hồ Chí Minh và chọn bưu cục xuất phát là Hồ Chí Minh thì lúc này hệ thống sẽ báo lỗi khi nhấn Lưu.

 

  • Gán các vận đơn vào lượt giao hàng đã có

Sau khi chọn các vận đơn cần gán vào lượt giao hàng. Tiếp đó chọn Gán lượt giao hàng ở bên dưới như màn hình sau:

Tìm lượt giao hàng để gán các vận đơn vào.

Nhấn Lưu để hoàn tất việc gán vận đơn vào lượt giao hàng.

Lưu ý:

Tất cả các vận đơn được chọn và gán vào lượt giao hàng đã có phải cùng chung một bưu cục thì mới có thể Lưu thành công.

Bạn có thể nhìn vào mã lượt giao hàng đã có sẽ có hiển thị tên bưu cục đi kèm.

Các bài viết liên quan (2)