1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Quản lý vận đơn
  4. Lấy tọa độ từ địa chỉ trên Google map

Lấy tọa độ từ địa chỉ trên Google map

Cách lấy tọa độ của một điểm trên Google map ta làm như sau.

Bước 1: Truy cập vào google map theo link: https://www.google.com/maps

Bước 2: Nhập địa chỉ mà bạn cần tìm (địa chỉ nhận hàng của khách)

Ví dụ ở đây mình nhập địa chỉ: 85 Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Bước 3: Nhấn chuột phải vào vị trí màu đỏ trên bản đồ và chọn vào dãy số tọa độ gồm kinh độ và vĩ độ như hình bên dưới.

Hệ thống sẽ tự động Copy và sau đó bạn hãy Paste và ô nhập tọa độ trên hệ thống Movecrop.

Bạn xem video hướng dẫn bên dưới để rõ hơn.