1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. App dành cho Shipper
  4. Hướng dẫn sử dụng App Movecrop

Hướng dẫn sử dụng App Movecrop

Ở bài viết trước Movecrop hướng dẫn bạn đăng nhập vào App Movecrop giao hàng. Trong bài viết này Movecrop hướng dẫn bạn sử dụng app khi có 1 lượt giao hàng từ ban quản lý gửi đến.

Trước hết bạn phải BẬT định vị GPS cho thiết bị của bạn, kết nối internet và đăng nhập vào app

 

Chọn BẮT ĐẦU ONLINE & LÀM VIỆC màn hình làm việc sẽ hiển thị lên như dưới đây nếu bạn chưa được gán lượt giao hàng nào.

Khi có 1 lượt giao hàng được gán cho bạn, app sẽ hiển thị thông tin lượt giao hàng và các vận đơn sẽ giao trong lượt giao hàng này.

 

Nhấn BẮT ĐẦU LƯỢT GIAO HÀNG NÀY để tiến hành giao hàng.

 

Nhấn vào từng vận đơn đơn để thay đổi trạng thái cũng như xem chi tiết thông tin vận đơn.

 

  • Ở màn hình trên bạn sẽ biết được khoảng cách từ bạn đến người nhận còn bao xa.

  • Nhấn vào Chi tiết để xem thông tin chi tiết đơn hàng.

 

Bạn có thể nhấn GỌI trực tiếp cho người nhận hàng khi nhấn vào biểu tượng gọi.

  • Nhấn vào Bản đồ để lấy vị trí tạo độ của vận đơn đang cần giao.
  • Nhấn vào Đường đi để mở bản đồ hướng dẫn di chuyển.
  • Nhấn vào nút BẮT ĐẦU GIAO để tiến hành giao vận đơn này. Nhấn ĐÃ GIAO khi giao hàng thành công hoặc nhấn Hủy nếu giao hàng thất bại.
  • Nhấn vào biểu tượng máy ảnh để chụp hình đính kèm trong lúc giao hàng nếu cần.

Nhấn KẾT THÚC LƯỢT GIAO HÀNG NÀY khi các vận đơn đã giao thành công và trở lại trạng thái chờ gán lượt giao hàng tiếp theo.

 

Để ngừng trạng thái online và không làm việc. Nhấn vào góc trên bên trái màn hình app và nhấn OFFLINE VÀ NGỪNG LÀM VIỆC như hình sau: