Danh sách tin tức

Ở bài viết trước Movecrop đã hướng dẫn bạn quản lý nhân viên và quản lý danh mục tin tức. Trong bài viết này Movecrop hướng dẫn bạn xem danh sách tin tức

Để xem danh sách tin tức từ thanh menu Portal----> Tin tức

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây:

Với danh sách tin tức bạn có thể xem được các tin nào đã được duyệt chưa duyệt hay tin nào đã đăng và tin nào đã được gỡ xuống trên website thông qua công cụ lọc và tìm kiếm mạnh mẽ. Ngoài ra bạn có thể xem với giao diện ngôn ngữ là tiếng anh hoặc tiếng việt.

Các bài viết liên quan (1)