Danh sách Shipper

Ở bài viết trước Movecrop đã hướng dẫn bạn xem danh sách nhân viên.Trong bài viết này Movecrop sẽ hướng dẫn bạn xem danh sách và thông tin Shipper trong công ty.

Để xem danh sách shipper, từ thanh menu Cài đặt ----> Shipper

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây: 

Ở trang danh sách quản lý dhipper bạn có thể tìm kiếm thông tin shipper nhanh bằng việc nhấn vào biểu tượng tìm kiếm và nhập thông tin từ khóa cần tìm hoặc lọc theo trạng thái. Ngoài ra bạn cũng có thể biết được trạng thái làm việc của shipper là đang Online hay Offline.