Danh sách phương tiện

Ở bài viết trước Movecrop hướng dẫn bạn quản lý thông tin của người giao hàng - Shipper. Trong bài viết này Movecrop sẽ hướng dẫn bạn xem danh sách phương tiện giao hàng của từng tài xế trong công ty bạn.

Để xem danh sách phương tiện từ thanh menu Cài đặt----> Shipper ----> Quản lý phương tiện

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây:

Tại màn hình danh sách phương tiện bạn có thể tìm kiếm theo từ khóa, người tạo, trạng thái hoạt động và lọc theo loại phương tiện là xe máy hay ô tô.