Danh sách nhân viên

Trong bài viết này Movecrop sẽ hướng dẫn bạn xem danh sách và thông tin nhân viên trong công ty.

Để xem danh sách nhân viên, từ thanh menu Cài đặt ----> Nhân viên

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây: 

 

 

Ở trang danh sách quản lý nhân viên bạn có thể tìm kiếm thông tin nhân viên nhanh bằng việc nhấn vào biểu tượng tìm kiếm và nhập thông tin từ khóa cần tìm hoặc lọc theo trạng thái.