Danh sách bài viết

Ở bài viết trước Movecrop đã hướng dẫn bạn quản lý nhân viên và quản lý tin tức. Trong bài viết này Movecrop hướng dẫn bạn xem danh sách các bài viết

Để xem danh sách các bài viết từ thanh menu Portal----> Bài viết

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây:

Với danh sách các bài viết bạn có thể xem được các bài viết nào đã được duyệt chưa duyệt hay bài viết nào đã đăng và đã được gỡ xuống trên website thông qua công cụ lọc và tìm kiếm mạnh mẽ. Ngoài ra bạn có thể xem với giao diện ngôn ngữ là tiếng anh hoặc tiếng việt.

Lưu ý:

Để một website hoàn chỉnh bạn cần viết hết tất cả các bài viết có các định danh mặc định được hiển thị màu đỏ ở đầu trang bài viết. 

Các từ định danh ở đây là "pricing" , " job" ,...

Các bài viết liên quan (1)