Ngày 1/8/2018, đội ngũ Movecrop đã chính thức giới thiệu và ra mắt chính thức dự án Movecrop. Sau hơn 1 năm nghiên cứu và phát triển, công ty chủ quản là CropCom đã quyết định ra mắt dự án Movecrop. Đây là dự án phần mềm trên nền tảng đám mây (SaaS) của công ty. Sản phầm đầu tiên đã ra mắt cách đây 5 năm là Teamcrop và đã đạt được những thành công nhất định trên thị trường phần mềm chạy trên nền tảng đám mây.

Không giống với dự án trước kia, Movecrop tập trung vào việc quản lý đội ngũ nhân viên giao hàng (shipper) và tối ưu quy trình quản lý, giao hàng của các công ty. Trong đó, đối tượng chủ yếu của Movecrop là 3 nhóm chính: 

  • Giao hàng cho khách lẻ (B2C - Business to consumer)
  • Cung cấp dịch vụ giao hàng (B2B - Business to Business)
  • Luân chuyển hàng hóa nội bộ

Tập trung vào các mảng công nghệ mới liên quan đến bản đồ, ứng dụng di động, hy vọng trong thời gian ngắn các công ty có dịch vụ giao nhận hàng hóa sẽ sử dụng movecrop hỗ trợ quá trình kinh doanh của mình.