Module tính năng

Hầu hết các web service đều ghi chú rõ là thuộc về một Module tính năng nào để sử dụng. Nếu bạn không truy cập được một web service, có thể là do công ty của bạn chưa được bật module đó. Trong trường hợp này, bạn có thể liên hệ với tài khoản admin công ty của bạn để được giải đáp, hoặc nếu bạn là admin của công ty, bạn có thể liên hệ với đội ngũ support của Movecrop để được hỗ trợ.

Bên dưới là bảng ghi chú các tính năng mà Movecrop hỗ trợ, dùng để tham chiếu trong các tài liệu API.

Tên Module
delivery Quản lý giao hàng (Mặc định)
optimizer Tối ưu tuyến đường, hành trình
portal Website riêng cho công ty giao nhận
custompost Tính năng thêm cho portal dành cho đối tác tích hợp website riêng và cần quản lý thêm nhiều bài viết cho website
multilanguage Quản lý nội dung đa ngôn ngữ cho tin tức, bài viết, banner...trên website portal
sms Cho phép gửi SMS đến người nhận khi trạng thái giao hàng thay đổi
email Cho phép gửi Email đến người nhận khi trạng thái giao hàng thay đổi