Giới thiệu web service

Chào mừng bạn đến với Movecrop API. Với sự mở rộng tính năng cũng như tập khách hàng của mình, Movecrop không ngừng cải tiến dịch vụ và việc cung cấp các Web Service cho đối tác tích hợp là một trong những tiện ích mà đội ngũ kỹ sư Movecrop mang đến.

Hầu hết (trên 95%) tính năng mà bạn đang sử dụng trên Movecrop đều có web service để kết nối, có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể chủ động tích hợp với dữ liệu trên Movecrop và hệ thống đang vận hành của mình. Sử dụng mô hình Restful API, việc kết nối đến web service của Movecrop rất dễ dàng và nhanh chóng.

Tất cả web service hiện tại đều bắt đầu bằng đường dẫn bên dưới, gọi tắt là BASE_URL

https://api.movecrop.com/v1

Khi đề cập đến các web service trong phần này, chúng tôi sẽ không kèm theo BASE_URL và bạn mặc định hiểu là khi truy vấn sẽ nối thêm chuỗi BASE_URL phía trước đường dẫn cụ thể của web service, ví dụ: /users/login sẽ là https://api.movecrop.com/v1/users/login...